کتاب روش تحقیق در مدیریت و بازاریابی

  • توضیحات

توضیحات

اطلاعات، رمز موفقیت در عصر حاضر است. به ویژه در دنیای کسب و کار، داشتن اطلاعات درست و به موقع می تواند تا حدود زیادی، اطمینان از صحت تصمیم گیری ها و نزدیک شدن به اهداف را افزایش دهد. کتاب روش تحقیق در مدیریت و بازاریابی، شامل ایده هایی کلان و جزییاتی کلیدی است که رویکردهای تحقیقاتی جامعی را به منظور گردآوری و استفاده از اطلاعات ارائه می نماید.

هزینه کتاب روش تحقیق در مدیریت و بازاریابی ۲۰۰۰۰تومان می باشد.

در شهر اصفهان ارسال رایگان می باشد.

در سایر شهرهای ایران هزینه ارسال اعلام خواهد شد.

 

X